Oslavy 90.let volejbalu – komentář a fotografie

Oslavy 90.let volejbalu – komentář a fotografie
14. 9. 2022

Na tento rok 2022 připadá 90. výročí založení volejbalového oddílu v Lázních Bělohradě.

Uspořádat proto společné setkání současných hráčů a trenérů spolu se svými spoluhráči a kamarády z let minulých byla pro nás jasná volba.

Sešli jsme se minulou sobotu 3. září, kde jinde než na volejbalových kurtech v Bažantnici. Při organizaci našeho výročí jsme rozeslali, roznosili a rozdali velké množství pozvánek. Někdy bylo opravdu svízelné dopracovat se ke správným kontaktům a omlouváme se, jestli jsme někoho pozvat zapomněli. Nevěděli jsme, s jakou odezvou se naše snaha setká, ale nakonec jsme byli příjemně překvapeni.

V dopoledním programu jsme uspořádali pro naše nejmenší hráče tréninkový turnaj v barevném minivolejbale. První hosté se začali scházet kolem jedenácté hodiny a děti tak měly příležitost předvést se a všem ukázat, co se zatím stihly naučit.

Mezi prvními dorazil šedovlasý pán, který se skromně posadil a pozoroval okolní dění. To byl pan Lorenc, který hrál v Bělohradě v 80. letech za družstvo mužů a posléze i trénoval nově vzniklé družstvo žen. Pak začali přicházet další hosté, pan Vaněk, pan Freund, pan Horáček, paní Suchardová, paní Dvořáková, paní D. Špicarová, paní Kalenská, manželé Bordeovi s dcerou Danou. Rázem bylo na co vzpomínat, kolem hřiště se nesla skvělá atmosféra a některá setkání po tak dlouhých letech byla opravdu dojemná.

účastníci oslav 90 let bělohradského volejbalu

Počet hostů se začal rychle rozrůstat a určitě mi ti mladší prominou, že je dál nebudu jmenovat. Postupně se scházeli hráči i hráčky, kteří se nejenom přišli podívat, ale i ti, kteří se chtěli aktivně zapojit do hry. A to nejenom na antukových kurtech, ale i na beach volejbale.

Mezitím se na hřišti dohrál turnaj v barevném volejbale a na kurty se dostal tým kadetek a juniorek spolu se staršími žáky. Stihli sehrát pouze jeden set a vše se již muselo připravovat k oficiálnímu zahájení na 14. hodinu. Se zahajovacím proslovem vystoupil předseda oddílu O. Flégl společně s místopředsedou J. Schovánkem, přivítal a poděkoval všem účastníkům za to, že neváhali přijít a podpořit svůj volejbalový oddíl. Se svými proslovy vystoupili také starosta obce pan Šubr, který vyzdvihl práci všech volejbalových trenérů a činovníků a zároveň vyjádřil naději na přestavbu volejbalového zázemí, které je plánováno na příští rok. Poté dostal slovo předseda krajského volejbalového svazu pan Nidrle. Ten zavzpomínal na svá hráčská léta, kdy pravidelně v dresu Dřevěnic nastupoval proti Bělohradu, nebo na zápasy, na které dohlížel z pozice rozhodčího.

Po oficiálních proslovech se dostalo na uvítací přípitek a poté i na hromadné fotografování.

Nebylo jednoduché všechny účastníky dostat do jednoho záběru, ale nakonec se to paní fotografce povedlo. Po vyčerpání oficiálního programu setkání se na obou kurtech mohla rozjet volná hra, kdy proti sobě nastupovali různé generace hráčů a hráček. Za pozornost určitě stojí, že se povedlo sestavit naše bývalá družstva žen „A“ a „B“.

Sestavy nebyly samozřejmě úplně totožné, ale herní náboj byl i po těch letech patrný. Pak se sestavy různě promíchávaly a obdiv si zasloužil třeba Ivan Horáček, který se nechal přemluvit a ve svých 75 letech, v obdivuhodné kondici se bez problémů zapojil do hry. Bylo velmi příjemné sledovat mladé, starší i nejstarší hráče, jak si na hřišti rozumí, že nezáleží na někdy opravdu až propastných generačních rozdílech a jak je volejbal velmi společenská hra.

Celý den nás provázelo neskutečně hezké počasí, nevyskytl se žádný organizační problém. Bělohradští hasiči skvěle zajištili občerstvení. Určitě nebudu mluvit jen za sebe, když řeknu, že jsme si ten „náš“ volejbalový den moc užili a nikomu se nechtělo odcházet. Poslední perličkou byla diskotéka, kterou si pro nás připravil DJ Schejbal, také velký příznivec volejbalu. Ze zprvu podbarvovací hudby se během večerního stmívání stala nefalšovaná párty se světelnými efekty. Tak jak se všichni během dne proháněli na kurtech, tak se začali bavit u dobré muziky a jen s údivem jsme hleděli na Ivana, s jakým elánem se pustil do tance a jak to dokázal rozbalit nejenom na kurtu.

Tady bych chtěl poděkovat všem zúčastněným, všem generacím hráčů a trenérů bělohradského volejbalu, že na nás nezapomněli a že se přišli podívat na oddílovou současnost. Protože bez nich by náš oddíl nemohl dnes existovat a že se každý svým dílem přičinil o zdárný rozvoj volejbalu v Bělohradě. Jen je nám moc líto, že už mezi námi mnozí nejsou a jen si tak představujeme, jak by se jim to dnes asi líbilo.

Sepsal Jiří Schovánek.

Velké poděkování patří také všem organizátorům celé akce.

Za organizační výbor a kronikáře.
Ondra Flégl, Jirka Schovánek, Martin Poner, Jana Schovánková
Irena Sedláčková, Renata Baliharová, Jana Kluzová
Kateřina Holubová, Nikola Šecová

Videoreportáž z akce od "Naší televize"

Odkaz na prezentace historických fotografií:

https://zskvraise-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/flegl_zslb_cz/EcTIwCdxgeVIu1rlPAJZPBMBmJzdBswWVjWfiFxfzt7PuQ?e=JseuTC